Helseundersøkelse

Vurderingen dine ansatte gjennomgår bør være spesifikk for deres arbeidsplass.

Vi tilbyr målrettede helseundersøkelser basert på den fareeksponeringen som er relevant på din arbeidsplass

Hver arbeidstaker er på en eller annen måte utsatt for støy. Det er regler og forskrifter om hvor mye støyeksponering som tåles. Enda viktigere er å overvåke arbeiderne som hører for å oppdage eventuelle skader, og iverksette tiltak for å eliminere den.

Kjemikalier kan forårsake både akutte og kroniske helseproblemer. Arbeidere blir eksponert på forskjellige måter.
– Puster
– Gjennom huden
– Svelging
Det er vanskelig å holde styr på alle de forskjellige kjemikaliene, og deres potensial til å forårsake helseproblemer. Vi er spesialisert på å vurdere kjemikalier, og utfører nødvendige helsevurderinger for å sikre at dine arbeidere holder seg friske.

Vi deler mekanisk vibrasjon i to hovedkategorier, med ulike helsefarer.

Helkroppsvibrasjon
Dette skjer når du er plassert på en overflate som vibrerer, for eksempel mens du kjører en stor veichel. Å gjøre dette hver dag forårsaker vanligvis ryggsmerter og andre muskelskader.

Hånd-arm vibrasjon
Når du arbeider med et verktøy som vibrerer, for eksempel en motorsag eller en hammer, overfører det vibrasjonen til hånden din. Denne vibrasjonen kan forårsake permanent skade på nerver og små blodårer i hånden.

Det er viktig å utføre regelmessige helsevurderinger hvis de utsettes for mekanisk vibrasjon. Tidlig identifisering av symptomer og handlinger kan redde arbeideren fra kroniske helseproblemer.

Operasjoner der dykking er involvert krever forholdsregler for å sikre helsen til arbeiderne. Det skal aldri være noen tvil om arbeidstakeren er skikket til dykking, hvis du er i tvil, kreves det legehjelp. Før du utfører noe arbeid under dykking, er en helsevurdering utført av en kvalifisert dykkerlege obligatorisk. Sertifikatet varer i 1 år.

Noen arbeidere er utsatt for biologisk materiale som anses som en helsefare. Når faren ikke elimineres ved grunnleggende hygieniske inngrep, som håndhygiene, skal de gjennomgå helsevurderinger for å identifisere eventuelle kort- eller langsiktige negative helseeffekter.

Det finnes flere typer stråling arbeidstakeren din kan bli utsatt for. Det er satt grenser i regler og forskrifter for hvor mye eksponering som er akseptabelt av ioniserende stråling, kunstig opisk stråling og elektromagnetisk stråling. Alle som arbeider under forhold som er utsatt for stråling skal tilbys en helsevurdering for å utelukke eventuelle negative helseeffekter.

Å jobbe nattskift kan forårsake ekstra fysisk og psykisk stress for arbeiderne dine, noe som har en negativ innvirkning på helsen deres. Det er viktig å overvåke nattarbeidernes helse, og de skal tilbys en helsevurdering.

Hvis du har behov for en fast legetime, eller noen form for attest, for eksempel offshore / sjøfolk.

Klinikken vår vil gi deg time samme dag ved behov.