Hvorfor trenger vi bedriftshelsetjeneste?

Arbeidsplassen vår har stor innvirkning på vårt liv, siden vi tilbringer en stor del av vår tid der. Derfor er det viktig at vi har en sikker og sunn arbeidsplass for å sikre vår generelle velvære. Hos noen bedrifter, der arbeidstakerne er i utsatte risikogrupper, er bedriftshelsetjenesten lovpålagt.

Hvem er lovpålagt bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en viktig tjeneste for å sikre at arbeidstakerne har en trygg og sikker arbeidsplass. Dette inkluderer tjenester som arbeidsmedisin, fysioterapi, psykologisk støtte og trygghets- og beredskapsplaner. I Norge er enkelte bransjer pålagt å ha en bedriftshelsetjeneste.

De bransjene som er pålagt bedriftshelsetjeneste inkluderer blant annet byggebransjen, anleggsbransjen, industribransjen og helse- og omsorgsbransjen. I byggebransjen og anleggsbransjen er det viktig å ha en bedriftshelsetjeneste for å sikre at arbeidstakerne har en sikker arbeidsplass med god tilgang til helsehjelp hvis det skulle være nødvendig. I industribransjen er det viktig å ha en bedriftshelsetjeneste for å sikre at arbeidstakerne har tilgang til arbeidsmedisinsk behandling ved skader eller sykdom.

Paragraf: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §13-1

Hvorfor er bedriftshelsetjeneste lovpålagt?

1. Industri- og byggebransjen: Bedrifter som jobber med tunge maskiner, farlige materialer og høye bygninger har en høy risiko for skader og ulykker. En bedriftshelsetjeneste kan hjelpe bedriften å identifisere risikoer og implementere sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for ulykker.

2. Helse- og omsorgsbransjen: Ansatte i helse- og omsorgsbransjen står overfor mange utfordringer, inkludert fysisk og psykososial belastning, infeksjonsrisiko og høyt stressnivå. Bedriftshelsetjenesten kan tilby støtte for ansatte, samt hjelpe bedriften med å håndtere helserelaterte risikoer.

3. Kontor- og administrasjonsbransjen: Selv om kontorarbeid ikke er en farlig bransje, kan det likevel føre til helseproblemer som muskel- og skjelettplager, stress og overarbeid. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe bedriften å identifisere og håndtere disse risikoene, samt tilby helsefremmende tiltak for ansatte.

4. Transport- og logistikkbransjen: Ansatte i transport- og logistikkbransjen står overfor en rekke helse- og sikkerhetsutfordringer, inkludert langvarige sittende arbeid og fysiske belastninger. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe bedriften å identifisere og håndtere disse risikoene, samt tilby støtte og omsorg til ansatte.