Kurs og opplæring

Vår kursavdeling er spesialisert innen offshore og maritim industri. I tillegg skreddersyr vi kurs etter dine behov.

Lovpålagte kurs

• HMS-kurs for arbeidsgivere

• HMS-kurs for Verneombud og AMU-medlemmer

• AED og HLR

Kurs vi anbefaler for dine ansatte.

• Ergonomi

Håndtering av farlige kjemikalier

• PPE