Risikovurdering

Vi tilbyr risikovurderinger og systematiske HMS-evalueringer av bedrifter, prosjekter, profesjoner, arbeidsplasser og andre plattformer på forespørsel.

Retningslinjer og lover fastsatt av Arbeidstilsynet er grunnlaget for alle våre vurderinger.

Våre konsulenter vil gi deg løsninger for å forbedre HMS på din arbeidsplass, basert på risikovurderingen.

Kontakt oss når som helst for å bestille et uforpliktende møte